Flathet inför kulturellt kvinnoförtryck

Nyligen beslutade statliga Kammarkollegiet att Kopimistsamfundet som vill fildela illegalt skulle registreras som ett trossamfund. I går utfärdade Skolverket regler om att elever skall kunna dölja ansiktet inför sina lärare och kamrater i skolan med hänvisning till religionsfrihet. Stolligheterna haglar tätt. Den heltäckande slöjan är inte något självklart diktat grundat i islam. De flesta muslimska kvinnor täcker inte sina ansikten. Många täcker inte ens håret. Det är ens tveksamt om nikab och burka kan ses som ett religiöst påbud, snarare handlar det om en kulturell tradition i samhällen där kvinnans värde är lägre än mannens. Det är mörkmännen som sätter normen i dessa patriarkala samhällen, talibanerna gjorde exempelvis det, och gör det utifrån föreställningen att en kvinna som visar sitt ansikte eller ännu värre delar av sin kropp utgör en frestelse för mannen och är att likställa med en hora som bjuder ut sig. Till Sverige har kvinnor flytt från muslimska länder för att de inte vill leva under patriarkalt förtryck och hederstänkande. Nu tvingas de leva med hur Sverige som tidigare varit förebild när det gäller likhet mellan könen bejakar att fäder, bröder och andra män i unga kvinnors närhet kan tvinga på dem en klädsel som gör att de inte skämmer ut familjen genom att inför andra människor visa sitt ansikte. Det öppna moderna samhället borde bejaka modernitet, kvinnors frigörelse och jämställdhet. Istället gullar vi med medeltida synsätt som anser att kvinnan inte är mannens like. Sätt inte upp ett förvånat ansikte när kvinnor könsstympas eller nästa gång en ung kvinna heders mördas. @Byli.8.init:Lars J Eriksson

Dagens fråga

Märkte du av det märkliga väderfenomenet igår morse?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×