Skånska ambulanser
fast i Turkiet

”Riskerna för våra chaufförer är helt enkelt för stora” förklarar projektledaren Terezia Bock i ett pressmeddelande. Ambitionen är fortfarande att ambulanserna ska nå sitt mål och alternativa lösningar undersöks. En tanke är, enligt pressmeddelandet, att låta en speditionsfirma svara för
transporten, eller att parkera ambulanserna i Turkiet i väntan på att färjetrafiken därifrån till Libanon ska komma igång.
Projektet Hope for life är ett samarbete mellan Nordisk hjälp, Emmaus Fredriksdal och Tuwa specialtransport i Skåne. Ambulanskonvojen startade från Malmö den 5 november och färden har gått genom Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Ungen, Rumänien, Bulgarien och Turkiet.

Dagens fråga

Missar du ofta att äta frukost?

Loading ... Loading ...
×