Arkivbild

Malmö gör nytt försök med vindkraftverk

Bygglovsansökningarna lämnades in på torsdagen. Och om ingen har några invändningar så hoppas Anders Elmqvist på stadsfastigheter att de båda vindkraftverken kan börja snurra innan årsskiftet.
Kommunens första försök med småskalig vindkraft gick inte vidare bra. Vindkraftverket som sattes upp i Sege park gick sönder bara några timmar efter att det tagits i bruk. Verket klarade inte kastvindarna i Kirseberg utan alla tre vingarna flög av och hamnade vid sidan av tornet.
Ingen människa skadades, men av säkerhetsskäl stoppades också det andra vindkraftverket, som monterats upp vid Augustenborgsskolan.

Verken startades inte igen, de var för osäkra.
– Det verk som sattes upp i Sege park var en kinesisk snurra som byggts om utan dokumentation hos leverantören, säger Anders Elmqvist.
Nu har han och kommunen hittat ett verk som är testat och certifierat, det enda i sin klass. Verken är 18 meter höga till navet och kan producera 2000 kilowattimmar per år – förutsatt att det blåser bra.

Ett verk ska placeras vid Rosengårdsbadet, det andra på Svågertorp. På en gemensam display ska man kunna jämföra elproduktionen på de båda vindkraftverken. Troligen kommer verket på Svågertorp att producera betydligt mycket mer el eftersom det ska stå på slätten.
De nya vindkraftverken uppförs inte för att de ska bidra i någon större utsträckning till elproduktionen i Malmö, därtill är de för små. Syftet är pedagogiskt, att andra kanske kan inspireras till egna byggen.
Några fler småskaliga, kommunala vindkraftverk inne i stan lär det inte bli.
– Det leder ingenstans. Småskalig vindkraft har potential för dem som bor i slättområden, till exempel lantbrukare. Men en villaägare i stan kommer i hundra procent av fallen att bli besviken, säger Anders Elmqvist.

Dagens fråga

Har du nyhetspushar aktiverade i telefonen?

Loading ... Loading ...
×