200-årsdagen av slaget vid Klågerup uppmärksammades med kransnedläggning vid minnesstenen utanför Klågerup av kyrkoherde Lars Johansson och kommunalrådet Linda Allansson.

Krans lades ner på 200-årsdagen

Kyrkoherde Lars Johansson och kommunalrådet Linda Allansson lade ner en krans vid Döängen där 23 av dem som dödades ligger begravda. De fick inte begravas på Hyby kyrkogård en bit bort utan lades i så kallad ovigd jord på den här platsen.
– 23 personer är förmodligen ett stort mörkertal. Det var många flera som omkom, framhöll Lars Johansson.
En av dem som ligger begravd här är hans egen släkting Jacob Hansson. 1991 när minnesstenen sattes upp välsignades också platsen som numera räknas som en begravninsgplats.
En av dem som närvarade vid ceremonin var Harry Bengtsson som huggit ut stenen och gjort inskriptionen på den. Stenen hämtades från Hyby gård.
Nu finns det också en skylt på platsen som berättar om slaget vid Klågerup som Svedala kommun låtit sätta upp. Från Flängevadsvägen finns en skylt som visar vägen in till Döängen.

Dagens fråga

Brukar du titta på tv på nätet?

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×