Zoologiska museet på väg att räddas

Han betonar att ingenting är klart, men är optimistisk.
– Det vore synd och skam och skandal om inte Lund kunde ha kvar sitt Zoologiska museum, säger Bengt Streijffert.
-Precis som så ofta annars är det pengarna som är den springande punkten. Det är därför vi för samtal med kommunen, universitetet och ESS.
Bengt Streijffert konstaterar att Lund kommer att vara en av de hetaste städerna i norra Europa under de närmaste decennierna.
– Här byggs och satsas för enorma summor. Samtidigt måste Lund slå vakt om sitt goda rykte.
– Det kommer att komma väldigt många forskare som ska bo och verka i Lund. Vi måste ta vara på allt som gör att staden behåller sin attraktionskraft, säger Bengt Streijffert.

Hans högsta prioritet är att rädda Zoologiska museets publika verksamhet. Den enklaste lösningen är att låta museet finnas kvar i de nuvarande lokalerna.
Christer Löfstedt, prefekt på biologiska institutionen, vill också bevara museet. Han skulle dock gärna se en flytt till norra universitetsområdet, där institutionen har sina övriga lokaler.
– Jag skulle vilja utveckla verksamheten till ett biologiskt museum, där vi även visar upp människans och växternas utveckling säger Christer Löfstedt, som välkomnar Bengt Streijfferts och Gamla Lunds initiativ.
– När jag i november 2009 skrev till rektorn och naturvetenskapliga fakultetens ledning blev det ingen nämnvärd reaktion.

Prefekten tycker att det vore ”mycket olyckligt” om Zoologiska museet avvecklas.
– Lunds universitet har ett mycket stort myndighetskapital. Det vore konstigt om det inte finns pengar till denna verksamhet. Zoologiska museet behöver inte särskilt stora ytor, säger Christer Löfstedt.
Allra helst skulle han vilja att ett nytt zoologiskt och biologiskt museum får en lika publikdragande inriktning som Vattenhallen på LTH.
– Det är nästan lättare att göra biologisk och zoologisk forskning intressant för en ung publik, säger Christer Löfstedt.
Musiechefen Sven-Axel Bengtson, som går i pension till sommaren, hoppas att räddningsaktionen lyckas.
– Universitetet har tre ben att stå på; undervisning, forskning och utåtriktad verksamhet. Allmänheten skulle bli den stora förloraden om vi måste stänga, säger Sven-Axel Bengtson.
– Den här lokalen byggdes för det här ändamålet 1916. Hyreskostnaden är låg jämfört med andra universitetslokaler.

Dagens fråga

Lånar du ibland böcker på biblioteket?

Loading ... Loading ...
×