Lutande bänkar fall för DO

Vinkeln på lutningen är så brant att till och med rörelsehindrade och äldre har svårt att sitta när de väntar på tåget.

Två resenärer Sabine Persson och Mattias Bjerstedt som är på väg till Halmstad säger:
– Man bara glider av dem, kombinationen med lutningen och metallen gör att det är helt omöjligt att sitta kvar på bänken.
En dam som sitter i bakgrunden hör vad diskussionen handlar om och inflikar:
– Ja de här bänkarna är verkligen fruktansvärda.

Bänkarna finns även på tågstationen på Kastrups flygplats och meningen var att Malmös stationsbänkar skulle vara lite mera handikappanpassade med armstöd och ryggstöd,  men ryggstödet går inte att utnyttja på grund av möbelns konstruktion.

Wolfgang Liepack som har ansvarat för stationerna på manar till lugn:
– Vi kommer att ha ändrat lutningen på bänkarna inom nästa vecka. Det kommer inte heller att betinga någon större kostnad. Enligt uppgift ska det bara handla om två skruvar som ska byta plats.

Bänkarna levererades till stationen bara några dagar innan öppning och det fanns inte tid att justera felet då.
– Jag har hela tiden strävat efter att Triangeln skall vara en handikappanpassad station. Vi har bjudit dit handikapporganisationer för utvärdering och de enda de var missnöjda på var bänkarnas lutning, berättar Wolfgang Liepack.

På frågan varför bänken lutar så svarar han:
– Vi ville ha en bänk som klarar en tuff urban miljö.

Dagens fråga

Har du nyhetspushar aktiverade i telefonen?

Loading ... Loading ...
×