Vibrationer väcker Sandbybor

– Vi har aldrig upplevt skakningar förr om åren. Men de två, tre senaste åren har det skett förändringar, säger Mikael Larson, som inte störs av den vanliga biltrafiken.
– Vi var medvetna om den när vi flyttade hit 1987.
Värst är det på morgnarna. Paret vaknar av vibrationer som får sängen att skaka. Bovarna i dramat är de tunga lastbilar med släp som bromsar in några meter från sovrummet, och skapar kraftiga vibrationer. Inte minst när det är betkampanj.
Mikael Larson och Berit Silow har vänt sig till både kommunen och Trafikverket för att förmå dem att hitta en lösning på situationen.

Från början fick man avslag på sin begäran att sänka hastigheten på Dalbyvägen. Inte heller har de fått gehör för kraven på att nya trafikmätningar ska göras. De siffror kommunen lutar sig mot i sitt avslag är flera år gamla. Paret vill också att mätningarna görs under en längre period, och vid flera olika tillfällen på året.
– Att lägga ut trådar och mäta under två veckor ger ingen rättvis bild.
Mikael Larsson har nu begärt att kommunens trafikkontor ska ompröva beslutet.

– Vi efterlyser en mer saklig grund. Det krävs att de gör en analys med aktuell information om hur det ser ut nu.
Charlotte Lindskog, trafikingenjör på trafikkontoret, som handlagt ärendet ger inga stora förhoppningar.
– Jag tror att vi kommer att stå fast vid beslutet. Men det bestäms högre upp, säger hon.
Mikael Larson poängterar att han och hustrun inte söker konfrontation med vare sig Trafikverket eller Lunds kommun. De vill i samförstånd försöka nå en lösning på problemen.

Inledningsvis fick paret kalla handen också från Trafikverket. Men därifrån har man nu lovat att göra en mätning av vibrationer och buller i parets bostad.
– Det har varit en välvillig ton i kommunikationerna med Trafikverket, även om det inte har för avsikt att sänka hastigheten.
Trafikverket har anlitat en konsultfirma som ska genomföra mätningarna.
– Vi ska göra det så fort snön försvunnit, säger den inhyrda konsulten Thom Rannemalm.
Två olika givare ska placeras i parets bostad, en som mäter om det blir skador på huset, och en som mäter de vibrationer som människor registrerar, säger han.

Thom Rannemalm säger dock att det är svårt att åtgärda vibrationer. Å andra sidan är det inte säkert att det är vibrationer som väcker paret.
– Det är väldigt sällsynt att vibrationer från vägar hamnar över riktvärdena. Det vanliga är att det som uppfattas som vibrationer i själva verket är buller som skapar störande ljud i huskonstruktionen.
Det förklaringen köper inte Mikael Larson.
– Jag är helt säker på att det är vibrationer.

Senaste nytt omLund

Nyhetsbrev

×