Benny Ståhlberg är primärvårdschef i Skåne och medlem i frimurarorden. Han har anställt två av sina ordensbröder som chefer inom just primärvården. Arkivbilder

Frimurarna styr primärvården

Den 1 maj 2008 tillträdde Benny Ståhlberg som chef för primärvården i Skåne.
Han slösade ingen tid efter att han anställts utan tog tag i att förbereda den skånska primärvården för hälsovalet som infördes i maj 2009.
Det innebar en ny struktur och att flera nya personer skulle anställas till koncernledningen.

I oktober 2008 skickades ett pressmeddelande ut om att bland andra Bo Hansson anställts som kanslichef för primärvården.
Bo Hansson presenterades som ställföreträdande regementschef på P7 i Revingehed. Vad som inte stod i presentationen var att Bo Hansson även är frimurare och medlem i samma loge som Benny Ståhlberg –S:t Christopherlogen i Kristianstad.

I samma månad annonserade Region Skåne även om nya närsjukvårdschefer till Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad.
Jobbet som chef i Malmö gick till Per Werner som då lämnade jobbet som chef för Thoraxkliniken i Blekinge.

I Frimurarnas senaste medlemsmatrikel från 2009 framgår att Per Werner är så kallad ordförandemästare i S:t Christopherlogen i Kristianstad, alltså samma loge som Benny Ståhlberg och Bo Hansson är ämbetsmän i.
Både Benny Ståhlberg och Per Werner har den tionde och högsta graden inom frimureriet. Enligt frimurare som tidningen pratat med innebär det att de varit medlemmar i åtminstone ett 20-tal år.
Benny Ståhlberg är väldigt mån om att påpeka att rekryteringen av Bo Hansson och Per Werner skett på ett öppet sätt.

Samtidigt erkänner han att han inte berättat för övriga inblandade i rekryteringen att de tre tillhör samma frimurarloge.
– Jag sade att vi kände varandra, men tänkte faktiskt inte på att berätta om frimureriet, säger Benny Ståhlberg.

Kan man då kalla det en öppen process när du undanhållit att ni tillhör samma slutna sällskap?
–Ja, det tycker jag. Samtidigt kan jag förstå att det kan väcka vissa fördomar hos människor. Men jag vill poängtera att det var kompetensen som var avgörande för anställningarna.

Vet din chef, Lars Kristensson, om att du har anställt dina ordensbröder?
–Det tror jag.

Har du berättat det?
–Nej, det har jag inte. Jag vet faktiskt inte om han vet om det.

Tipsade du Bo Hansson och Per Werner om att de skulle söka de här jobben?
–Nej, det har jag inte gjort, säger Benny Ståhlberg som trots att han är nöjd med rekryteringen medger att han skulle spela med öppna kort om han hamnade i en liknande situation igen.

–Om jag rekryterar någon från min loge igen kommer jag att vara tydlig med informationen. Jag tror att jag hade undvikit problem då. Det är viktigt att vara öppen.
Tidningen har förgäves sökt Per Werner och Bo Hansson för en kommentar.

Dagens fråga

Missar du ofta att äta frukost?

Loading ... Loading ...
×