Produktionsbortfallet i den svenska kärnkraften visar på behovet av fler energislag för mindre sårbarhet. Foto: Scanpix

Minska vår sårbarhet

Detta när efterfrågan som normalt är som störst och i ett läge där den kalla vintern gjorde att efterfrågan var större än brukligt. Följden blev, med efterfrågan och utbud som parametrar, att priset steg rejält. Inte minst blev det kännbart för att kärnkraften står för omkring 45 procent av den svenska elen.
Den som är bara en smula konspiratoriskt lagd funderar naturligtvis över tajmingen på kapacitetsbortfallet. Inte mindre anledning att fundera blir det när mönstret kan komma att att upprepa sig. Fem av tio reaktorer står för närvarande still vilket betyder att kärnkraften inte levererar på ens 50 procent av sin ordinarie kapacitet.
Med anledning av detta läxade tidigare i veckan näringsminister Maud Olofsson (C) upp Fortum, Eon och Vattenfall som äger de svenska kärnkraftverken. Bolagen lovar att förra årets utveckling inte ska upprepas. Fan tro”t.
Efter förra vinterns debacle är det handling och verklighet som avgör, inte fagra löften från kraftproducenterna.
De fem reaktorer som är ur drift ska enligt planerna återstartas nu i slutet av oktober och under november. Tidsmarginalerna är snäva. Går något fel så att reaktorerna inte kan startas eller behöver stoppas är vi vips där med ett stort bortfall och högre priser i vinter.

Det hotande läget och förra vinterns utveckling visar med tydlighet att energiöverenskommelse som alliansregeringen presenterat är rätt. Det behövs precis som uppgörelsen innebär ett tredje ben utöver vatten- och kärnkraft i elproduktionen. Allt för att minska sårbarheten och hålla priserna på vettiga nivåer även när det blir ett visst produktionsbortfall.

Dagens fråga

Missar du ofta att äta frukost?

Loading ... Loading ...
×