Knätofsmanifestet: rör inte vår folkdräkt.

En grupp svenska folkmusiker och folkkulturforskare har surnat till på vad de ser som Sverigedemokraternas monopolisering av svensk folkkultur för nationalistiska syften. Sverigedemokraternas syn på folkmusiken som ett länk till ett förgånget homogent Sverige tycker de är missvisande. De har kommit med ett dokument de kallar ”knätofsmanifestet” där de bland annat påpekar att mötet mellan olika kulturer alltid varit en viktig del för konstnären i den skapande processen och att svensk folkmusik, i likhet med i andra länder i samma storlek, alltid varit öppen för nya influenser utifrån. Gruppen ställer därför till med folkmusikkonserter i Stockholm, Göteborg och Malmö i en manifestation som de kallar Folkmusiker mot främlingsfientlighet. I Malmö kommer manifestationen att ske utanför Stadshuset vid lunchtid på tisdag. Syftet är att visa upp svensk folkmusik som en dynamisk och levande konstform som ständigt säker inspiration från andra länder och kulturer. För den som intresserat sig för folkmusik står det klart att gruppen har rätt i sak: svensk folkmusik har lånat friskt från andra musikaliska traditioner. Inte ens den aktuella gammeldansen är särskilt gammal, eller så särskilt svensk. Sverigedemokraterna har såklart samma rätt att använda folkkultursymboler som alla andra. Men att ordna jamsession med olika musiktraditioner till allmänhetens förnöjelse är ett ovanligt konstruktivt sätt att delta i debatten. @Byli.8.init:Martina Jarminder

Dagens fråga

Är du släkt med Gustaf Vasa?

Loading ... Loading ...
×