Lundabo får 40 000
kronor av staten

I februari 1993 begärde sjukgymnasten Ulla halv livränta på grund av en arbetsskada. Det dröjde 15 år innan hon fick beskedet: avslag. Nu beslutar Justitiekanslern att Ulla ska få 40 000 kronor i skadestånd.
För 17 år sedan drabbades sjukgymnasten och Lundabon Ulla av en förslitningsskada och begärde halv livränta av Försäkringskassan. Då fick hon vänta två år på beskedet om att ingen ersättning kunde utgå. Ulla överklagade beslutet.
Regeringsrätten fastställde i januari 2008 att inte bevilja Ullas prövningstillstånd. Hon fick alltså vänta i 12 år och åtta månader på beslut, medan ärendet vandrade runt på nio olika instanser.
– Det här har skötts riktigt dåligt. Det har varit en märklig handläggning från Försäkringskassan i synnerhet, säger Ulla, som inte vill framträda med efternamn i tidningen.
I februari i år kontaktade Ulla Justitiekanslern och begärde ersättning av staten. Hon menade att handläggningstiden varit oskäligt lång och kränkt hennes rätt till rättegång inom skälig tid, enligt Europakonventionen.
Nu beslutar Justitiekanslern att staten ska betala Ulla 40 000 kronor i skadestånd.
– Det känns bra att ha fått upprättelse och ett erkännande på att det gått felaktigt till, säger Ulla.
Hon tycker att ersättningen är liten i förhållande till den arbetsskadeersättning hon anser sig ha rätt till.
– Jag ska läsa igenom JK:s beslut. Därefter tar jag ställning till om jag ska överklaga. Arbetsskadelagen borde i första hand ändras.
Det var organisationen Centrum för rättvisa som förra hösten kontaktade Ulla och föreslog att hon kostnadsfritt kunde begära skadestånd.
– Det är tusentals som har drabbats av Regeringsrättens oacceptabelt långa väntetider, säger Centrum för rättvisas chefsjurist Clarence Crafoord.
Är ersättningen tillräcklig?
– Att Ulla har fått vänta i nästan 13 år är inte klokt. Då är inte 40 000 en speciellt hög summa.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Har du nyhetspushar aktiverade i telefonen?

Loading ... Loading ...
×