Socialnämnden i Hörby får inga extra pengar att täcka sitt underskott. Något som kan drabba kommunens äldre medborgare. Foto: Jessica Gow/Scanpix/Arkiv

Gamla drabbas när
socialen tvingas spara

<
div class="ad-wrapper" data-slug="Mobil 2">

&ndash; Jag &auml;r inte beredd att g&ouml;ra mer. Vi kan helt enkelt inte spara mer &auml;n vi redan gjort, svarar socialn&auml;mndens ordf&ouml;rande G&ouml;ran H&aring;kansson (M) p&aring; det beskedet.
I st&auml;llet f&ouml;r att ge extra anslag uppmanar kommunstyrelsen den sociala verksamheten att ”vidta alla &aring;tg&auml;rder f&ouml;r att bringa ner befarat underskott”. Socialdemokraterna ville som enda parti ge socialn&auml;mnden de beg&auml;rda pengarna.
Var det ska sparas kan kommunr&aring;det Lars Ahlkvist (M) inte svara p&aring;. Det ansvaret l&auml;gger han p&aring; socialn&auml;mnden.
&ndash; Tanken &auml;r att den ska h&aring;lla igen lite grand utan att det f&aring;r n&aring;gra negativa konsekvenser f&ouml;r verksamheten. Blir underskottet 17 miljoner ist&auml;llet f&ouml;r 18,3 &auml;r det ju bra, s&auml;ger Ahlkvist.
I socialn&auml;mnden m&ouml;ts sparkraven med kalla handen.



&ndash; De h&auml;r pengarna m&aring;ste vi ha! Det har varit s&aring; tungt f&ouml;r verksamheten de senaste &aring;ren. Att spara ytterligare g&aring;r f-n ta mig inte, s&auml;ger G&ouml;ran H&aring;kansson.
Han menar att det inte spelar n&aring;gon roll om kommunen har pengar, medborgarna m&aring;ste f&aring; den hj&auml;lp de har r&auml;tt till. Bakom underskottet ligger &ouml;kande kostnader f&ouml;r f&ouml;rs&ouml;rjningsst&ouml;d, placeringar av barn, ungdomar och vuxna, samt inom hemtj&auml;nsten. Den senare b&ouml;rjade &ouml;ka 2008. Det senaste &aring;ret har antalet brukare stigit fr&aring;n 260 till 291.
Hemtj&auml;nsten &auml;r emellertid det omr&aring;de d&auml;r H&aring;kansson &auml;nd&aring; kan se vissa m&ouml;jligheter till effektivisering, genom att trimma organisationen att &ouml;ka v&aring;rdtiden och minska restiden. Men n&aring;gra stora vinster v&auml;ntar han sig inte av det.
Socialf&ouml;rvaltningens chef, Eva Carlstr&ouml;m, ser heller inga tydliga besparingsomr&aring;den.
&ndash; Det f&aring;r g&auml;lla lika &ouml;ver hela linjen, s&auml;ger hon.
En betydande del av socialf&ouml;rvaltningens verksamhet styrs av lagar. D&auml;rf&ouml;r &auml;r omfattning av exempelvis f&ouml;rs&ouml;rjningsst&ouml;d, hemtj&auml;nst och s&auml;rskilt boende inget kommunen kan p&aring;verka. Att minska bel&auml;ggningen i till exempel hemtj&auml;nsten genom att h&ouml;ja kraven f&ouml;r de s&aring; kallade bist&aring;ndsbesluten &auml;r s&aring;lunda inget alternativ.
&Aring;ke Hansson (S) var en av de tre socialdemokrater som gick emot kommunstyrelsens beslut. Han h&auml;vdade i en skriftlig reservation att de st&auml;ndiga besparingarna leder till l&auml;gre kvalitet och s&auml;mre tillg&auml;nglighet f&ouml;r dem som beh&ouml;ver hj&auml;lpen, samt en stressig arbetsmilj&ouml; f&ouml;r personalen.
I en kommentar till Sk&aring;nskan p&aring;pekar han att kommunstyrelsen beslutat att budgetberedningen ska titta p&aring; situationen inf&ouml;r 2011.
&ndash; Hur det ska bli med 2010 vet man inte. Vi g&aring;r allts&aring; in i det nya &aring;ret med ett underskott.
Den sociala verksamheten i H&ouml;rby kommun har l&auml;nge dragits med ekonomiska bekymmer. De neddragningar som gjorts, bland annat att Gullregnsg&aring;rden st&auml;ngdes, har inte haft avsedd effekt, eftersom hj&auml;lpbehoven samtidigt har &ouml;kat och man har f&aring;tt k&ouml;pa in privata platser f&ouml;r &auml;ldreomsorgen, menar Hansson.

Dagens fråga

Tänker du gå på mässan om Titanic?

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×