Folkhälsominister Maria Larsson (KD) besökte under tisdagen Judiska församlingen i Malmö. På mötet närvarande även KD:s lokala ordförande Nils-Erik Claesson (andra t v) som föreslår en fond för utsatta minoriteter. På bilden syns även Fredrik Sieradzki (t v) och församlingens ordförande Fred Kahn (t h). Foto: Andreas Lovén

Kd-förslag om fond för utsatta grupper

Förslaget presenterades i samband med att folkhälsominister Maria Larsson (KD) i går gästade judiska församlingen i Malmö.

Nils-Erik Claesson, Kristdemokraternas ordförande i Malmö, hoppas att partiet – tillsammans med övriga borgerliga partier – ska kunna lägga fram en motion i kommunfullmäktige efter valet.
– En fond för säkerhetsstärkande åtgärder skulle visa att staden tar ansvar för att skapa trygghet i Malmö.

Initiativet är intimt förknippat med judarnas uppmärksammade situation i Malmö. Församlingens medlemmar har drabbats av hot, våld och trakasserier.
Att skydda sina medlemmar är inte gratis.

En dryg tredjedel av församlingens resurser går till säkerhetsarrangemang, enligt Fred Kahn, ordförande.

Fler grupper kommer att kunna söka medel, om fonden blir verklighet.
– Till att börja med alla grupper som omfattas av lagen om hets mot folkgrupp, säger Nils-Erik Claesson.

Han ser gärna att staten skjuter till pengar, men det mest troliga är att den finansieras med kommunala medel.
– Trygghet för alla grupper i Malmö är en kommunal angelägenhet.
Kristdemokraterna vill, förutom att inrätta fonden, skapa en specialkö för utsatta grupper som ansöker om kameraövervakning.
– Det tar alldeles för lång tid i dag, för att uttrycka det milt.

Folkhälsominister Maria Larsson, (KD), är en i en lång rad av ministrar som besökt judiska församlingen efter Skånskans artikelserie om den tilltagande antisemitismen i staden.
– Jag är här för att följa upp det som hänt. Malmö har ett stort ansvar att se till att rättssäkerhet upprätthålls och att alla kan leva i trygghet i ett demokratisk samhälle.
Maria Larsson framhåller samtidigt Dialogforum, som ska verka för goda relationer mellan olika minoriteter, som ett bra initiativ.

Maria Larsson diskuterade även frågan om speciella äldreboenden för minoriteter. Judiska församlingen jobbar för att skapa ett eget, judiskt, äldreboende i Malmö.
Sådana äldreboenden finns redan i Stockholm och Göteborg.
– Äldre ska ha rätt att själva bestämma enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem). Men rödgröna kommuner, som Malmö, obstruerar och går inte med på en maktförskjutning till individerna som jag tycker är nödvändig, säger Maria Larsson.

Dagens fråga

Har du ställt fram balkong- eller utemöblerna än?

Loading ... Loading ...
×