Gympalektioner på Kockum Fritid

– De yngre barnen kommer att använda Kockum Fritid och årskurserna sex-åtta Västra skolan, vilket blir lite obekvämt, säger rektor Lars Höglund.

Under inledningen av terminen ska så mycket som möjligt av
idrottsundervisningen ske utomhus.
– Men då behöver vi en paviljong där eleverna kan byta om, och den är ännu inte på plats, säger Lars Höglund.

Samtidigt utreder kommunens fastighetskontor en långsiktig lösning för skolidrottslokalerna i Västra hamnen.
– Vi har en beställning från stadsdelen, men det är för tidigt att säga hur det blir, förklarar Charlotta Lindahl på Lima, fastighetskontorets lokalanskaffningsenhet.

Rektor Lars Höglund pekar på möjligheten att bygga ut Kockum fritid.
– Sedan finns en skoltomt i området där en ny idrottshall skulle kunna byggas, säger han.
Den nya skolan, som ligger på Västra Varvsgatan, har plats för 450 elever och förskolebarn men första året är skalan lite mindre.

Antalet elever blir cirka 250, från förskoleklass till och med årskurs åtta, och sedan finns 70-80 förskolebarn på fyra avdelningar.
– Det finns en elevkö som vi nu stämmer av mot, och all personal är klar, säger Lars Höglund.

Den lilla paviljongskolan i Västra hamnen är avvecklad och till den nya flyttar även de elever som förra året gick i femman och sexan på Västra skolan, som nu ska bara ha elever till och med årskurs fem.

Dessutom kommer en klass som i våras gick ut sjuan på Rönnenskolan
På förskolan kan en uteavdelning tillkomma under året och från och med nästa läsår har skolan även nior samtidigt som behov väntas av ytterligare en förskoleklass.

Dagens fråga

Har du nyhetspushar aktiverade i telefonen?

Loading ... Loading ...
×