Cristina Ceirane från Lettland intog dödens skepnad vid en manifestationt mot kärnkraft på Gustav Adolfs torg. Hon är medlem i Baltic sea information tour som åker runt till länderna i Östersjöområdet för att vecka debatt. Foto: Sara Karnehed

Protester
mot kärnkraft

– Östersjön är redan det mest radioaktiva havet i världen. Det är inte bara Tjernobyl som orsakat det utan också kärnkraftverken runtomkring. Forsmark släpper rutinmässigt ut radioaktivt avfall som förorenar havet, säger Andrej Osharovskij.
Han kommer från Ryssland och reser tillsammans med kärnkraftsmotståndare från andra länder kring Östersjön runt och informerar om kärnkraftens nackdelar. Utklädd till en kärnavfallstunna vill han väcka uppmärksamhet kring riskerna med kärnkraftsenergi.
Tidigare har gruppen, som kallar sig the Baltic sea tour, varit i Finland, Ryssland, Danmark och Litauen och demonstrerat.
– Jag blir förvånad över att folk har samma frågor här som i Ryssland. Jag trodde att man var mer välinformerad i Sverige och inte bara litar på industrins argument, säger Andrej Osharovskij, efter att ha pratat med folk på torget.
Han menar att avfallsfrågan fortfarande inte är löst och att argumentet om att kärnkraft skulle vara en ren energikälla inte håller. – Om man räknar med hela kedjan från uranbrytning till anrikning och framställning av uranoxid är det en mycket energikrävande process som inte bara ger farligt kärnavfall utan också producerar koldioxid. Men kärnkraftsförespråkarna väljer att bara titta på själva kärnkraftverket, säger Andrej Osharovskij.
Christina Ceirane, från Lettland, har satt på sig en svart sopsäck och bär en lie i handen. Hon ska föreställa djävulen.
– Det finns inga kärnkraftsverk i Lettland men våra grannländer planerar nya reaktorer nära den Lettiska gränsen. Sveriges förorening i Östersjön drabbar också oss, säger hon.
Aktivisterna delar ut informationsblad och uppmanar förbipasserande att protestera mot kärnkraften.
Från klimatorganisationen Klimax finns Mikaela Skoog representerad. Förutom att satsa på förnyelsebar energi tycker hon att samhället borde bli mindre energikrävande.
-Vi slösar otroligt mycket med energi, det borde vi sluta med. Det har investerats mycket resurser i kärnkraften nu är det dags att satsa på förnyelsebara energikällor.
Hon tycker att det är ironiskt att regeringen tagit beslut om att öppna upp för nya kärnkraftverk samma år som folkomröstningen för 30 år sedan röstade för att kärnkraften skulle vara utfasad.
– Döden och kärnavfallet känner sig jättevälkomna i Sverige nu.

Dagens fråga

Ska du besöka dansfestivalen i Staffanstorp i helgen?

Loading ... Loading ...

Tv

×