Jan Thorsson

Sockerbrukets 112 år – på 159 sidor

Brukets historia sträcker sig tillbaka till 1894 då det startades av Jacob Lachmann
– Utan Jacob Lachmann hade det aldrig blivit ett sockerbruk här, berättar Mats Greiff.
Vid 1800-talets slut var Köpingebro sockerbruk det största bruket i hela Sverige. Sedan dess och fram till nedläggningen har bruket varit en viktig del arbetslivet på bygden.
I boken berörs även den fackliga kampen som skedde under det tidiga 1900-talet och hur den bemöttes av företagsledningen. Till exempel vägrade Jacob Lachmann att prata med facket personligen.

Under hela 1900-talet var protektionism något som präglade den svenska sockerproduktionen, i händelse av krig ville svenska staten ha den säkrad. Det var först under 1900-talets slut som protektionismen avtog till förmån för globaliseringen.
– Det handlar om en blandning av avindustrialisering i hela landet och globalisering som drabbade bruket, berättar Jan Thorsson.

Den direkta orsaken till att bruket fick lägga ner 2006, trots att den danska ägaren Danisco inte ens hade hunnit påbörja alla sina investeringar, var ett EU-direktiv om att skydda U-ländernas sockerproduktion.
Själva boken påbörjades 2007 i ett samarbete mellan Ystads fornminnesförening, Ystads kommun och Danisco. Mats Greiff som forskat mycket om arbetslivshistoria välkomnade projektet och Jan Thorsson har själv en släkting inblandad i historien vilket givetvis bidrog till hans intresse.
Den 10 oktober i år kommer en utställning om bruket att hållas på museet.

Nyhetsbrev

×