Malmö har misslyckats med att vara en stad för alla

Malmö är en stor stad, men kan bli större. Allt för många malmöbors liv begränsas idag av hot, rädsla och fördomar. Det civila samhället med alla föreningar, kyrkor och verksamheter vid sidan av myndigheterna är omistliga för att komma tillrätta med detta. Det är min slutsats efter att nyligen ha besökt judiska församlingen och Islamic center i Malmö.

Den judiska församlingen i Malmö erbjuder människor gemenskap och utgör en viktig mötesplats. Jag besökte församlingen för att få höra hur de upplever situationen i Malmö och den senaste tidens debatt. Det är med sorg jag konstaterar att Malmö har misslyckats med sitt signum – att vara en stad för alla.

Människor med judisk tro har valt att lämna Malmö och Sverige för att de inte känner sig trygga här. Det är något som inte minst Skånska Dagbladet rapporterat mycket kring. Att människor lämnar Malmö på det sättet är en djupt olycklig utveckling som vi måste motarbeta. Varje dag och i varje sammanhang måste rättsväsendet, vi som är politiker, men också alla vi som bor i Malmö, agera med kraft mot hot och våld och för att alla ska kunna känna trygghet i vår stad.

Det är oacceptabelt att människor enbart på grund av sin tro förknippas med konflikter och krig som de inte har något med att göra. Samtidigt är det viktigt att inte blunda för att enskilda människor som flyttar till Sverige ibland tar med sig konflikterna hemifrån. Vi som bor i Sverige måste i alla sammanhang påpeka hur fel det är att fortsätta den konflikten i Sverige.
Det är viktigt med ett väl fungerande civilsamhälle. Människor ska få uttrycka sin tro och sina tankar och ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Men de svenska lagarna och reglerna ska följas och de värderingar om jämställdhet som lärs ut i vanliga skolor ska också läras ut i de skolor som är knutna till religiösa centra.

På samma sätt som den judiska församlingen är en viktig del av civilsamhället så erbjuder Islamic Center en väg in i Sverige och bidrar till att stärka integrationen. De ljusa träborden, stolarna och de andra möblerna på Islamic Center gör att det känns som att sitta i vilket svenskt kommunhus som helst. I bokhyllorna finns visserligen litteratur och på väggarna hänger tavlor, som gör att den som besöker moskén och Islamic Centers lokaler snabbt förstår att det är en plats för att förkunna Islams budskap. Men en besökare ser fler likheter än skillnader mellan Islamic Center och andra kontor. På samma sätt finns fler likheter än skillnader mellan de som arbetar där och de som arbetar på andra svenska arbetsplatser.

Islamic Center är ett centrum för muslimer i Sverige. Men det är också en viktig del av civilsamhället i Sverige. För den som lämnat sitt hemland och söker nya vägar in i Sverige och det svenska samhället spelar moskén och Islamic Center en viktig roll. Här känner människor igen sitt liv hemifrån, men här finns också många viktiga och omistliga vägar in i det svenska samhället. Till centret finns bland annat en skola knuten och den skolan följer naturligtvis den svenska skollagen.

För att ett samhälle ska fungera och för att olikheter ska kunna leva sida vid sida krävs samtal och inte att vi motarbetar varandra. Men det krävs också tydliga lagar och regler och att de efterföljs och gäller lika för alla. Var och en som går på Malmös gator har rätt att känna sig trygg. Alliansregeringen har genomfört många reformer som stärker detta. Vi har ett rättsväsende som ska fungera och där brott ska beivras. Vi har snart uppnått det historiska antalet 20 000 poliser som ska upprätthålla lag och ordning.
Debatten måste handla om hur vi öppnar upp olika delar av samhället för att öka förståelsen mellan de som bor i Sverige. Det bästa sättet att skydda de som utsätts för mörka krafter är inte tjockare pansarglas och fler stängda dörrar. Det bästa sättet är fler öppna dörrar så att alla kan se att det under synagogans tak och moskéns kupoler döljer sig lokaler som ser ut som vilken gudstjänstlokal som helst och människor som är hårt arbetande och som har samma behov och frihetslängtan som alla andra.

Tobias Billström (M)
migrationsminister och Malmöbo

Dagens fråga

Har du ställt fram balkong- eller utemöblerna än?

Loading ... Loading ...
×