Tre generationer Gyllenkrook

Klart med ESS-mark efter stor bytesaffär

Friherre Thure Gabriel Gyllenkrok, som byter till sig Hoby gård, får betala 6 miljoner i mellanskillnad. Dag Magnusson, vd på Skånegårdar AB i Lund, är mycket nöjd efter storaffären. Det har hunnit gå ett antal år sedan han kontaktades av Dag Hermansson, som ville sälja Hoby gård. – Jag tyckte direkt att han skulle vänta, eftersom jag visste att ESS var på gång. Det var en strategisk bedömning, säger Dag Magnusson, som uppger att ESS och Thure Gabriel Gyllenkrok började föra samtal om marken i Odarslöv redan för åtta år sedan. Mäklaren och ägaren till Hoby gård har alltså haft gott om is i magen. När det stod klart att ESS hamnar i Lunds nordöstra utkant kontaktade de genast Lars Lavesson, byggnadschef på Lunds universitet. Orsaken till att Thure Gabriel Gyllenkrok inte kunde sälja marken i Odarslöv är att Svenstorps och Björnstorps gods drivs som fideikommiss. Det innebär att alla affärer måste godkännas av fideikommissnämnden, vars utgångspunkt är att godsens ägor inte får säljas ut. Genom bytesaffären växer storgodsen, som redan omfattar 2 400 hektar åkermark, med ytterligare 120 hektar. Dag Magnusson tycker inte att friherren har gynnats på ett otillbörligt sätt. – Nej, Odarslövsmarken är ett strå vassare än den på Hoby gård. Dessutom ska man inte se Odarslövsmarken rakt upp och ned som åkermark, eftersom den har en annan funktion med sin omedelbara närhet till Lund, säger Dag Magnusson. – Alla överenskommelser är ett resultat av att olika intressen jämkas samman. Det som har varit positivt i denna affär är att alla från början har haft ambitionen att lyckas. Nu återstår att Jordbruksverket beviljar förvärvstillstånd för affären och att Lantmäteriet genomför en fastighetsreglering. – Med tanke på ändamålet tror jag inte att det är några problem. Vi har redan haft vissa kontakter med myndigheterna, säger Dag Magnusson. Han berättar att familjen Gyllenkrok kommer att fortsätta arrendera den mark i Odarslöv som ESS inte behöver för sin anläggning.

Dagens fråga

Känner du dig säker utomhus på kvällen?

Loading ... Loading ...
×