Insändare

En bra bostad är en mänsklig rättighet Ordet hem väcker positiva tankar. Mitt ”hem är min borg”, är ett klassiskt uttryck som på ett utmärkt sätt visar att bostaden är mer än någonstans där man sover. Bostaden måste också vara anpassad för den livssituation man för tillfället befinner sig i. Den bostad som var perfekt när man är 21 är antagligen inte det man vill ha när man fyller 78. Idag är det svårt att få en bostad – bostadsmarknaden befinner sig i kris. Antalet tillgängliga bostäder understiger vida de som behöver en bostad. Det är allvarligt på flera plan: Att flytta hemifrån är att växa upp, att bli en vuxen självständig individ. Den generation som nu ska ut på bostadsmarknaden är den största sedan den rekordstora gruppen från 40-talet. Istället för att flytta till en egen lägenhet tvingas unga vara kvar hemma, i ett limbo mellan barndomen och vuxenliv, eller flytta runt mellan tillfälliga boende och kompisars soffor. Det är ett svek mot den yngre generationen. Enligt en undersökning gjord av hyresgästföreningen i april 2009 var 27 000 unga i Malmö och Lund utan egen bostad. Underskottet beräknas till 9 000 lägenheter. För 40-talisterna byggdes en miljon bostäder 1965 – 1975. För 90-talisterna byggs praktiskt taget ingenting. Idag skapas de flesta nya jobben i tillväxtområdena runt städerna och universitetsorterna. Utan en fungerande bostadsmarknad fungerar heller inte arbetsmarknaden. Bostadsbristen är också ett allvarligt hot mot en positiv utveckling av den svenska ekonomin. Många äldre har också problem att med att hitta en lämplig bostad. Deras problem ser annorlunda ut, men är lika trängande. Många äldre sitter fast i en alldeles för stor och dyr villa eller lägenhet. De behöver en mindre bostad som är anpassad till det liv de nu lever. Många bor i hus utan hiss och vill byta till en lägenhet med hiss eller vill bo på markplanet men de hittar inget alternativ. Ett bra äldreboende ger också möjlighet till service och omvårdnad. Framtidens äldreboende måste tillgodose de individuella behov de boende har av social service och vård. Vi anser att det är oacceptabelt att staten skattemässigt särbehandlar olika former av boende. Idag är hyresrätten betydligt mer beskattad än bostadsrätt och villa. Vi kräver en skatteneutral bostadspolitik – då kommer byggandet av nya hyresrätter igång igen. Vi vill att bostadspolitiken ska få en framträdande plats i årets valrörelse. Vi kräver att partierna talar om hur de vill få igång byggandet av billiga hyresrätter som ungdomar har råd att efterfråga. Vi kräver konkreta förslag om morgondagens äldreboende. I dagarna har oppositionen presenterat sitt förslag om en ny bostadspolitik. För kort tid sedan redovisade regeringen ett förslag om skattefri uthyrning av privatbostäder för att lindra den akuta bostadsnöden. Det är att bra att partierna börjar agera i bostadsfrågan. Men planer ska förverkligas i praktisk politik. Någon ska ha råd att hyra de nya bostäderna. Därför tänker vi fram till valet kräva att politikerna preciserar och kompletterar sina förslag. Ung som gammal, alla har vi rätt till ett boende som fyller våra behov. I början av 90-talet kapitulerade bostadspolitikerna och överlämnade frågan till marknaden, vilken helt tydligt har misslyckats. Vi kräver att våra folkvalda tar sitt ansvar och ger oss en bostadspolitik som både innehåller konkreta åtgärder för att få fart på byggandet och anger klara mål som ger avtryck i ute i kommunerna. Vi har väntat allt för länge på en bostadspolitik värd namnet. Låt 2010 vara vändpunkten.

Dagens fråga

Märkte du av det märkliga väderfenomenet igår morse?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×