Foto: Scanpix

Ojämn belastning knäckte vingarna

Det tror Malmö stad, som tillsammans med leverantören, utreder orsaken bakom det omfattande haveriet. Men trots det som inträffat diskuteras nu att sätta ett ännu högre kraftverk på platsen. Enligt utredningen är det inte några bultar som lossnat. Istället har vingarna brutits av intill fästena och sedan med full kraft slungats iväg. När haveriet upptäcktes låg de tre vingarna på marken nedanför det 18 meter höga tornet. Den extrema händelsen i början av november gjorde att Malmös två vindkraftverk mitt inne i stadsmiljön stoppades med omedelbar verkan. Utöver Sege Park handlar det även om det kraftverk som står intill skolan i Augustenborg. – Vårt mål är att kunna starta de två kraftverken igen. Men först måste säkerhetsfrågan lösas och tyvärr finns ingen enkel lösning på problemet, konstaterar Roger Möller på byggprojektavdelningen vid Stadsfastigheter. – Många undrar så klart hur ett kraftverk kan haverera och tappa vingarna när det blåser. Men i det här fallet beror det på en ojämn belastning av hårda och växlande vindar. Enligt Roger Möller ställer det till problem att det finns byggnader i närheten som till viss del utgör ett skydd vid hård blåst, men som ändå inte hindrar hårda kastvindar från att nå fram. Vindkraftverket har varit inställt på att automatiskt gå i viloläge vid extremt hårda vindar. Men nu diskuteras att stänga av verket även när det inte blåser fullt så mycket. – Det är ett sätt att höja säkerheten. Men samtidigt försvinner så klart en del av vitsen med ett vindkraftverk om det ofta måste stängas av. – En möjlighet är att uppföra ett ännu högre vindkraftverk på samma plats, så att det kommer upp ovanför bebyggelsen. På så sätt blir det en mer jämn belastning på kraftverket när det blåser. Men ett högre kraftverk innebär också svårigheter kring bygglov och annat, så det är ännu ovisst hur det blir, säger Roger Möller. Förslag om att spärra av ett större område och ha en skyddszon runt kraftverken har förts fram. Men ett av problemen är att rotorblad som lossnar kan slungas iväg många meter innan de hamnar på marken. Tidigast om ett par veckor väntas det bli det klart om Malmö ska fortsätta att satsa på vindkraft i stadsmiljö. Och vilka åtgärder som i så fall måste vidtas för att öka säkerheten.

Dagens fråga

Har du nyhetspushar aktiverade i telefonen?

Loading ... Loading ...
×