Ilmar Reepalu (S)

Reepalu: ”Jag står för det jag sagt”

Judar upplever sig inte längre kunna visa sig öppet på stan som dem de är, utan risk att bli trakasserade och hotade till liv och lem, medan samhället runt om är passivt. Intervjun publicerades i tidningen samma dag som Förintelsens åminnelsedag på onsdagen och Reepalus ord har flugit ut över landet. Så här säger Ilmar Reepalu om debattens hetta: – Jag räknade inte med att mitt inlägg om Israel/Palestinakonflikten i intervjun skulle matchas så hårt. Enligt min mening lyftes en kontroversiell sak ur sitt sammanhang och blåstes upp. I en massa inlägg på nätet får jag höra att jag är antisemit. Det är helt barockt. När kommunfullmäktige sammanträdde på torsdagen fick Ilmar Reepalu en fråga av Sten Andersson (SD) om vad han tänker göra för att motverka en ökande antisemitism i Malmö. Han svarade då att Malmö med snart 300 000 invånare, där en tredjedel av befolkningen har rötter i en annan kultur, aldrig kommer att acceptera rasism, hot och förföljelse av etniska och religiösa grupper inom stadens hank och stör. Men hur motverka det? – En jude ska självklart kunna vistas på gator och torg utan risk för hot och hån för att vederbörande har en davidsstjärna om halsen. Det är våra skolor som måste informera de unga om vad yttrandefrihet, religionsfrihet och individens frihet innebär och hur viktigt det är att dessa dessa värden garanteras i ett demokratiskt samhälle, svarar Reepalu. Ilmar Reepalu säger också, efter debatten, att det vilar på stadens föreningsliv inräknat religiösa grupperingar att i samma anda aktiv motverka rasism och antisemitism. – Det är upp till var och en grupp hur man ska agera. Det är inte jag som skall leda det arbetet. Jag har uttalat mig israelkritiskt om Gazabombningarna. Det har jag rätt att göra som privatman. Som politiker framställs jag som stadens starke man och att allt jag säger är politiska inlägg av stadens ledare. Jag avskyr begreppet stark man. Jag vill inte vara och är inte en stark man. Jag är bara en vanlig människa. Det är djupt beklagligt att människor låter mina roller flyta ihop och inte skiljer på mig som politiker och privatman. Fotnot: Intervjun med Ilmar Reepalu är inspelad och texten har godkänts av honom. Ilmar Reepalu ville dock gärna stryka ordet ”varböld”.

Dagens fråga

Lånar du ibland böcker på biblioteket?

Loading ... Loading ...
×