Nätverket för en giftfri stad driver kravet att Stadex ska flytta. Nu stämmer Södra Innerstaden in i kören

Nya krav på att flytta fabrik

Anläggningen vid Kopparbergsgatan hanterar propylenoxid som är både giftig och frätande. En stark opinion i området, med såväl föreningar, företag och privatpersoner, verkar för att fabriken flyttas ut från stadsmiljön. Det är mot den bakgrunden som den styrande majoriteten i Södra Innerstaden nu höjer tonen. Fast frågan är om det har någon betydelse. Stadex har ett miljötillstånd sedan 1992, och det gäller utan tidsgräns. Visserligen ska länsstyrelsen i år ompröva villkoren. Men lokaliseringen berörs inte. – Det här är ju en fråga för politikerna, men det finns en oro för Stadex miljöfarliga verksamhet och därför har man skrivit till kommunstyrelsen och bett dem initiera en översyn, säger stadsdelschef Anders Malmquist. En flytt av fabriken? – Det är inte tydligt uttryckt, men det är den frågan man tar upp. Det är majoritetens uppfattning. oppositionen är mera skeptisk. Men vad kan kommunen egentligen göra? – Där är jag ute på tunn is. Men kommunstyrelsen kan titta på verksamheten genom räddningstjänstförbundet. Stadsbyggnadsnämnden har också möjligheter. Men vi har däremot inget uppdrag. Södra Innerstaden hänvisar till brandkårens riskanalys av Stadex.

Nyhetsbrev

×