Kranbanor kvar i Dockan

Dockan Exploatering AB vill nu ha ett allmänt tillstånd för det fortsatta arbetet, som då skulle gå snabbare, men är inte helt överens med miljöförvaltningen om villkoren. – Vi vill att riktvärdena för känslig markanvändning ska gälla när det inte handlar om gator och trottoarer eftersom det i övrigt är mark för bostäder, säger miljöinspektör Torbjörn Håkansson. Några åtgärder behövs inte så länge banorna ligger där de ligger men vid exploatering krävs sanering av epoxin som kan innehålla miljöskadliga ämnen. Den metod som används innebär att epoxin tas bort med bilhammare, följt av slipning. Arbetet sker under skydd och materialet samlas för omhändertagande som farligt avfall. – Vi har inte något att invända mot arbetsmetoderna, säger Torbjörn Håkansson. Hittills har Dockan Exploatering fått göra en anmälan till miljöförvaltningen för varje delsanering och sedan inväntat skriftligt beslut, vilket kan ta några veckor. Med ett generellt beslut kan arbetet snabbas på. Dockan Exploatering ska närmast yttra sig om miljöförvaltningens beslutsförslag.

Dagens fråga

Missar du ofta att äta frukost?

Loading ... Loading ...
×