tänker försöka skapa opinion mot beslutet att lägga ner mödravården i Hörby genom en namninsamling. Foto: Lars Sjögren/Arkiv

Namnlistor ska rädda mödravården

Med det tilltaget hoppas lokalpolitikern Marie Keismar (FP) kunna skapa opinion att ändra på Region Skånes beslut. Som Skånskan rapporterat finns ett tjänstemannabeslut att lägga ner Hörbys mödrahälsovård. I fortsättningen får man ta sig till Höör i stället. Detta har retat Marie Keismar. – Det får räknas som en grundläggande samhällsservice att det ska finnas en mödravård i varje kommun. Det är rimligt. Framför allt för en ort som Hörby, som är beroende av att folk flyttar in. Vi har lite av ett glesbygdsproblem mitt i Skåne. Och kommunikationerna till Höör är inte speciellt frekventa. I princip måste man ha bil eller få skjuts, säger Keismar och fortsätter: – Jag tror mig ha både den allmänna opinionen och mitt regionråd Gilbert Tribo med mig i denna fråga. Det behövs handgripligheter, säger Marie Keismar, som planerar att lägga ut namnlistor på barnavårdscentralen och i de större butikerna i byn. För att det är ett tokigt beslut råder det inga tvivel om, menar Keismar. – Jag betvivlar klinikchefens geografikunskaper. Jag kommer att få fem mil att färdas och det är inte okej. Det är en sak om man ska göra det en gång i livet för ett ingrepp, men för en kvinna så kan det röra sig om ganska så många kontroller. Den minnesgoda kommer ihåg att frågan var aktuell även i januari 2008. Då försökte chefen för kvinnokliniken lägga ner, trots att det finns ett politiskt beslut i närsjukvårdsberedningen att det ska finnas kvar. Klinikchefen fick slutligen backa och sjukhuschefen själv beklagade att man försökte gå emot de politiksa besluten. Men Region Skånes byråkrati är inte fullt så enkel. Det är nämligen något som heter vårdproduktionsberedningen som utför det som närsjukvårdsberedningen bestämmer ska finnas. Närsjukvårdsberedningen har beställt mödravård av vårdproduktionsberedningen och denna beredning har i sin tur delegerat ner till tjänstemannanivå hur detta ska organiseras. Närsjukvårdsberedningens ordförande Gilbert Tribo (FP) är delvis självkritisk. Kunde man inte i er beställning specificerat till exempel maximala resetider? – Jo det kunde man kanske gjort. Det är lätt att vara efterklok. Varför ska man ha regionpolitiker om ni ändå inte bestämmer? – Ja det kan man fråga sig. Det är ett bekymmer i det här. När vi har uttalat en sak och det blir en annan, säger Tribo, som menar att det rör sig om ett tyst medgivande om nedläggning från politikerna i vårdproduktionsberedningen. – Jag är fortfarande kritisk till detta. Ur ett medborgarperspektiv är det inte bra. Skånskan har sökt vårdproduktionsberedningens ordförande Katarina Blixen Finecke (M) utan resultat.

Dagens fråga

Märkte du av det märkliga väderfenomenet igår morse?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×