Lärarfack kritiskt mot riskföretag

Inom Stadex riskområde ligger både förskolor och en skola. Trots det är okunskapen stor bland skolpersonalen om hur man ska agera vid ett eventuellt tillbud. – Det är ganska uppenbart att informationsflödet inte har varit vad det borde vara, säger Henrik Wollter, ett av huvudskyddsombuden vid lärarförbundet i Malmö, till TV 4 Nyheterna Malmö. Enligt lärarfacket är det en oacceptabel arbetsmiljö att skolor ligger granne med ett företag som Stadex. Man vill därför att produktionen flyttas. Stärkelsetillverkaren Stadex klassas som ett högriskföretag enligt Sevesodirektivet eftersom man i produktionen använder det cancerframkallande och högexplosiva ämnet propylenoxid

Nyhetsbrev

×