Missade informera om Stadex

Räddningstjänst Syd har under en rad år missat att på sin hemsida informera allmänheten om risker och säkerhetsåtgärder på omstridda Stärkelsefabriken Stadex i Sorgenfris gamla industriområde. Kommunfullmäktiges ordförande Kjell-Arne Landgren (S) förklarade missen som en beklaglig lapsus, när Stadex behandlades i en frågedebatt vid torsdagens fullmäktigemöte. Kjell-Arne Landgren är dessutom ordförande i styrelsens för Räddningstjänst Syd På Stortorget utanför möteslokalen i Rådhuset stötte fullmäktigeledamöterna samman med informationspridande deltagare i nätverken giftfristad.nu, som i första hand vill ha bort fabriken. Nätverket har under hösten påpekat att de boende runt fabriken inte fått den information om fabrikens farliga verksamhet som de borde ha fått genom samhällets försorg. Enligt Sevesolagstiftningen ska samhället svara för att boende kring riskverksamheter får besked om risker och om hur de ska agera om en olycka sker. Som här vid en fabrik med Stadex farlighetsgrad. – Men nu finns informationen utlagd på Räddningstjänst Syds hemsida, sade Landgren, smått generad Dessutom ska det raskas på med en nyklassificering av riskerna vid fabriken. Förklaringen till ”lapsusen” är att kartläggning och klassificering av riskverksamheter sker vart femte år. Det skedde en sådan 2005. När räddningstjänsten upptäckte att Stadex glömts bort på nätsidan, hade det fattats ett beslut att vänta med en utläggning till dess en nyklassificering skett under 2010. Folkpartiets Ewa Bertz ställde en enkel fråga i kommunfullmäktige om Stadexinformation. Hon höll med giftristad.nu om att kommunen varit försumlig. – Folk som bor i närheten ska få information fortlöpande eftersom folk flyttar in och folk flyttar ut. Enligt vad Landgren antydde kan Räddningstjänst Syds tröghet också bero på att information direkt till boende kostar pengar. Vem ska betala? Länsstyrelsen har klartext sagt att farlighetsgraden vid Stadex är av den art att Sevesolagens informationskrav gäller. Nu väntas det på vad nyklassificeringen ska leda till. – Då är det Stadex som ska betala för information. Nätverket giftfristad.nu hävdar att Sevesolagen redan gäller för Stadex. – Kommunen har tillåtit förskolor och skolor att växa upp alltför när fabriken, sade på Stortorget aktivisten i nätverket Percy Andersson.

Nyhetsbrev

×