Stadex står stadigt
trots explosionsrisk

– Synd att fabriken ligger just där. Vi vill ju ha det mötet, säger plan- och miljökommunalrådet Anders Rubin (S), när han kommenterar protesterna mot ett Stadex som ses som en miljöfara. Stadex har funnits där sedan 1959 och blev modern processindustri i början av 90-talet. På Kommunens hemsida finns ett tusental namn som vill ha bort fabriken, till ett ställe långt från bostadsbebyggelse. Nätverket Giftfri stad möttes på tisdagskvällen och krävde att fabrikens miljötillstånd omprövas. Anders Rubin: – Vi har godkänt placeringen en gång. Det är i sista hand länsstyrelsen som håller i miljötillstånden. Säkerhetskraven följs. Vi kan inte göra något. Industriområdet är i dag ett hippt ansikte för det mångkulturella Malmö. I omoderna kontors- och verkstadslokaler med låga hyror har invandrare startat företag och funnit möteslokaler. Unga konstnärer och kreativa på gång har hittat ateljéer och mötesplatser.Det centrala stråket Norra Grängesbergsgatan har blivit en attraktion. Men Stadex står stadigt. Detaljplanen tillåter fabriken. Stadex använder en lättflyktig och explosiv vätska i tillverkning av stärkelse. – Där har vi faran. Explosionsrisken tillåter inte bostäder i närheten, säger Anders Rubin. Kontinentalbanans banvall är en skyddsvall för bostäderna i Törnrosen i Rosengård och Värner Rydénskolan. Det är inte aktuellt att förhandla bort Stadex, som i början av 90-plöjde ner många miljoner kronor i anläggningen. – En investering somt hyllades samfällt av ett Malmö som led av bortflyende arbetstillfällen, säger Anders Rubin. Men kommunalrådet vill ändå utveckla en länk här mellan Möllevången och Rosengård.

Dagens fråga

Äter du kött?

Loading ... Loading ...
×