Skabersjö by är välbevarad och det vill bygg- och miljönämnden att den ska fortsätta att vara. Byn ska få områdesbestämmelser för att områdets kulturmiljövärden ska bevaras.

Skabersjös karaktär skyddas

Diskussionen blev aktuell i somras när bygg – och miljönämnden beviljade bygglov för ett nytt hus. Nu har bygg- och miljönämnden beslutat att ge bygg- och miljökontoret i uppdrag att att ta fram områdesbestämmelser. Uppdraget kommer att gå via kommunstyrelsen. I Svedala kommun finns endast områdesbestämmelser för Sjödiken. 1993 inleddes ett arbete med områdesbestämmelser för Skabersjö men arbetet avslutades aldrig. Då tog man även med områden som ligger utanför byn. De bestämmelser som ska tas fram nu omfattar endast själva byn. – Områdesbestämmelser beskriver byn ur ett kulturhistoriskt värde. Där kan finnas förslag på färgval, taklutning, fönsterform med mera. Vårt syfte är att informera om hur vi vill ha det också hoppas vi givetvis att folk ska rätta sig efter bestämmelserna, förklarar stadsarkitekt Pia Transe Pedersen. Syftet med bestämmelserna är att utöka bygglovplikten till att omfatta de åtgärder som kräver bygglov inom detaljplanelagt område. Bygg- och miljönämnden vill också ta fram en kulturanalys med hjälp av en extern konsult.

Nyhetsbrev

×