Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix

Vårdanställda sjuka
efter vaccinationer

Sedan svininfluensan började kallas för pandemi och Smittskyddsinstitutet rekommenderade massvaccinationer har vården laddat för det eventuella tillfälle då så många blir sjuka samtidigt att vardagen bli svår att sköta. Pensionerade läkare, sjuksköterskor och undersköterskor samt vårdstuderande har fått frågan både om de kan bistå i en massvaccinering och rycka in om vårdpersonalen blir sjuk. För att undvika att en sådan situation som den senare ska bli verklighet har vårdpersonal varit en prioriterad grupp i fråga om vaccinationer. Men när vården och även kommunerna kraftsamlat inför ett eventuellt utbrott av svininfluensa har man glömt bort risken för symptom i samband med vaccinationerna. I Eslövs kommun började man vaccinera sin vård- och omsorgspersonal i måndags. I torsdags hade redan ett tiotal av dessa blivit sjuka till följd av sprutan. – Det handlar om feber och lättare influensasymptom. De som drabbats har varit borta en eller två dagar innan de kunnat börja arbeta igen, säger Kristina Carlsson, enhetschef på bemanningsenheten för vård och omsorg i Eslöv. Hon bedömer inte antalet som särskilt stort – men menar ändå att bortfallet är något som man inte förberett sig för. – Men vi har ändå klarat att ersätta dem med hjälp av vårt resursteam och vikarier. Dessutom har man planerat vaccinationerna så att inte hela avdelningar eller områden har fått sprutan vid samma tillfälle. Hans-Bertil Hansson, chef för smittskydd i Skåne är väl medveten om biverkningarna. – Det är känt att upp mot tio procent blir lite sjuka och får 37,7 eller lite mer i feber. Så är det vid all typ av vaccinering, säger Hans-Bertil Hansson. Det finns en orsak till biverkningarna. – Det är ett kvitto på att vaccinet fungerar. Det försöker efterlikna sjukdomen men i lindrig form så att kroppen bygger upp ett skydd av antikroppar. Vaccineringen i Skåne startade i måndags och Hans-Bertil Hansson tror att cirka 60000 har hunnit få vaccinet. På Umas har bara några enstaka personal varit hemma från jobbet på grund av biverkningar enligt Peter Lanbeck, verksamhetschef på infektionskliniken och vaccinationscentralen på Umas. – Jag kan berätta att sjukvårdsupplysningen i Skåne under onsdagen fick in 53 samtal angående frågor om biverkningar efter vaccinet, säger han. Om en andra spruta behövs så är det inte säkert att biverkningarna mildras den gången. – Det vet vi inte. För vissa vacciner drabbas lika många eller fler andra gången, för vissa blir det färre. Kristina Carlsson, bemanningsenheten för vård och omsorg i Eslöv, berättar att de flesta som har drabbats har blivit sjuka en eller två dagar efter vaccineringen. Eftersom vårdpersonalen ska vaccineras veckan ut – och de som har blivit sjuka är de som fick sprutan i början av veckan – går det ännu inte att flagga faran över. – Men jag ser ändå inte att det här ska bli något problem om det inte är fler än så här som blir sjuka, avslutar hon.

Dagens fråga

Missar du ofta att äta frukost?

Loading ... Loading ...
×