eleven inte träda fram med namn. Foto: Angelika Sliwinski

Lärare fick inte
ge elev betyget IG

– Jag har aldrig varit med om något liknande, säger läraren. Gymnasieläraren mår för närvarande mycket dåligt efter att han tilldelats en skriftlig varning av förvaltningschefen Lise Bröndum. Han anklagas för att inte ha motiverat ett IG-betyg till en av sina elever. En anklagelse läraren är helt oförstående till. – Det är bara att titta på elevens resultat under vårterminen, säger läraren och poängterar att det inte är eleven han är arg på. Bakgrunden är följande: Gymnasieläraren gav en elev på Bergagymnasiets elprogram betyget IG strax före sommarlovet. Efter samtal med eleven och eftersom det knappt fanns några rätt alls på proven drog läraren slutsatsen att han inte läst på alls. Någon formell IG-varning delades dock aldrig ut till eleven. – Jag och eleven kom i stället fram till att han skulle försöka klara slutproven på våren, säger läraren. När detta inte gjordes såg sig läraren tvungen att dela ut lägsta betyg. – Jag sa samtidigt till honom vilka kapitel han behövde läsa ikapp för att han skulle klara av att tenta upp betyget i början på höstterminen, säger gymnasieläraren. Några veckor senare tog ärendet en oväntad vändning. Läraren blev kallad till ett möte med elevens föräldrar och dåvarande rektorn för elprogrammet, Cecilia Palmqvist. – Föräldrarna menade då att jag lovat att ge eleven ett godkänt betyg vilket är helt horribelt, säger läraren. Cecilia Palmqvist fortsatte att trycka på under sommaren för ett ändrat betyg till eleven. Hon menade samtidigt att lärarens motivering till elevens betyg var otillräcklig. I en mejlkonversation 21 juni begär hon att läraren för in ett godkänt betyg snarast – trots att han i ett tidigare mejl återigen beskrivit vad eleven måste göra för att höja betyget. I juli månad blev gymnasiechefen Lise Bröndum inkopplad i ärendet. Hon kallade då till ett möte med läraren. – Men jag vägrade att åka på mötet utan att en representant från lärarnas riksförbund följde med, säger läraren. Följden blev att förvaltningschefen skickade ut en skriftlig varning till läraren för att han vägrat och utföra sina arbetsuppgifter. Den nya rektorn för elprogrammet har i samband med terminsstarten höjt elevens betyg på uppmaning från skolledningen. Därför har läraren JO-anmält Bergagymnasiet. Lise Bröndum ville i går inte kommentera händelsen utan hänvisar till att det är ett personalärende. Skånskan har utan framgång sökt Cecilia Palmqvist och samordnande rektorn för Bergagymnasiet, Johan Holmqvist.

Dagens fråga

Elcykeln är årets julklapp, skulle du vilja köpa en?

  • Nej (74%, 330 Röster)
  • Ja (26%, 115 Röster)

Antal röster: 445

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×