Eslövs kommun satsar på matte

– Projektet är just nu i startgropen. I början av oktober räknar vi med att komma i gång på skolorna, säger Angelina Briggner, som är projektledare och matematikutvecklare i kommunen. Matematikprojektet kommer att beröra sex skolor med elever från årkurs 4-6 och syftet är enligt Angelina Briggner att att stärka elevernas lust och lärande i matematik. – Det är framför allt i årskurs fem och sex som vi märker att många elever tappar motivation och lust att vilja lära sig matematik. Och det är där som vi kommer att lägga tyngden på att förändra den matematikundervisning som finns. Eslövs kommun har redan sedan tidigare en långsiktig satsning på att öka måluppfyllelsen i matematik. – Det här bidraget gör att vi kan genomföra större förändringar, säger Angelina Briggner Matematiken ska bli roligare och elevanpassad, menar Angelina Briggner. – I stället för att följa läroböckerna till punkt och pricka ska undervisningen bli mer kreativ och varierad. Man behöver inte alltid ha matte i ett klassrum, utan kan vara ute och ta praktiska uppgifter som exempel. – Lärarna ska även kunna få utrymme till att anpassa undervisning till hur eleven har lättast för att lära sig.

Dagens fråga

Ska du resa bort under påskhelgen?

Loading ... Loading ...

Tv

×