Foto Ingvar Karmhed / Scanpix

Miljonsatsning på höjda
betyg får underkänt

148 miljoner kronor har spenderats på ökad lärartäthet med mera. – Det är bara att erkänna att det är så. Men jag ser andra viktiga vinster. Kunskapsmålet är inte allt, säger skolkommunalrådet Agneta Eriksson (s). Miljonerna har i huvudsak fördelats på skolor i Södra innerstaden, Hyllie, Fosie och Rosengård. Skolor med särskilt låg måluppfyllelse för kunskaper i kärnämnena. Det uttalade politiska målet var dock att få fler elever att kunna lämna nian med betyg som öppnar gymnasieportarna. Resultat: efter vårterminen 2007 låg genomsnittet underkända i hela kommunen på 22 procent, vårterminen 2008 på 20,6 och vårterminen 2009 på 20,4. När förberedelseklassernas betyg räknas bort sjunker andelarna med cirka två procentenheter. Agneta Eriksson kommenterar den blygsamma förbättringen med att det knappast går att räkna med att instoppade pengar i skolorna kommer ut rakt av som bättring i betygen. – Skolornas undervisning är ett komplicerat spel med många och svåröverblickbara samband. Det går inte att förenkla allt till betyg, säger hon. Skolkommunalrådet stödjer sig på en just avslutad studie om kopplingen mellan resurser och kunskapsresultat i Malmös mångkulturella skolor. Studien har genomförts av Mariann Enö vid Malmö högskolas lärarutbildning. Studien offentliggörs inom ett par veckor. – Jag kan påvisa klara kvalitetsförbättringar i skolorna, men inte mätbara så enkelt som betygsutfall, säger Mariann Enö till Skånska Dagbladet. Enligt Agneta Eriksson har tunga värden som elevernas trivsel och trygghet, säkerhet, språkutveckling, interkulturella arbete och inflytande på undervisningen förbättrats betydligt med den ekonomiska satsningen. – Detta är tunga mål vid sidan om kunskapsmålen och bevisligen har det förbättrats här. Men svårt att sätta siffror på, säger hon. – Det går också att se resultat som nytänkande och förändringsambitioner hos personalen. Moderaternas skolpolitiker Patrick Reslow: – Om det stämmer att så litet har blivit bättre i kunskapsinhämtningen, då är jag väldigt kritisk till satsningen. Staten har dragit in sitt stöd på 24 miljoner kronor. Kommunstödet på årligen lika mycket ska dock fortsätta.

Dagens fråga

Elcykeln är årets julklapp, skulle du vilja köpa en?

  • Nej (74%, 330 Röster)
  • Ja (26%, 115 Röster)

Antal röster: 445

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×