Utgrävningar som planerat – foderrester främsta målet

– Det var en finare familj som byggt hus här, säger arkeolog Adam Bolander. Det vet han eftersom han och utgrävningsledare Mattias Karlsson redan hittat så kallat munk- och nunnetegel i gropen. Teglet kar en karaktäristisk knopp i toppen, och var populärt bland dem som inte behövde titta på pengarna. Gropen är en bakgård, starkt skövlad av minst fem rör- och ledningsdragningar genom åren. Den senaste rörkulverten ser nästan färsk ut, och byggdes till de baracker som uppfördes på Botulfsplatsen när Saluhallen renoverades på 70-talet. Gropen gränsar dessutom mot en husgrund från 1800-talet som ännu finns kvar. De orörda kulturlagren ser ut som tårtbitar mellan rören. – Men vi ska faktiskt lite djupare än där rören ligger. Vi gräver ner till 2,30, säger Mattias Karlsson. Vi talar om kulturlager från 1300-talet och framåt, då familjerna Görvel (Stäket) och Krognos (huset med samma namn vid Mårtenstorget) var några av de tongivande i staden. Alldeles i närheten fanns tre kyrkor: Maria Minor på Västra Mårtensgatan, S:t Mårten vid Filmstaden och S:t Botulf vid västra delen av funkishuset på Botulfsplatsen. Alla raserades efter att kung Christian II brutit med katolska kyrkan 1536. Gropen bakom Saluhallen är ett mycket begränsat område. Platsen för den övriga utbyggnaden täcks med betongplatta, och utgrävningarna går bara en halvmeter ner. Därför har arkeologerna valt att en så kallad arkeobotanisk inriktning på utgrävningarna. – Jens Heimdahl kommer ner från Stockholm vid två tillfällen för att analysera de växtrester som vi hoppas hitta i djurgödsel i gropen, berättar Mattias Karlsson. Man mycket lite om djurhållningen i staden. – Men hade man djur måste djuren ha bete någonstans. Frågan är var. Det hoppas vi att Jens kan hjälpa oss med. Hittar man rester från strandväxter i en viss omfattning kan man dra slutsatsen att betet skedde i närheten av Höje å. Med hjälp av växternas utveckling hoppas man också kunna avgöra när på året de betades, och därmed få ännu fler svar. Den egentliga utgrävningsstarten dröjer någon dag. Först ska lantmäteriet komma till platsen för att med hjälp av GPS fastställa – på centimeterna när – var bland Sveriges longituder och latituder den lilla gropen utanför före detta Electroluxbutiken ligger.

Dagens fråga

Missar du ofta att äta frukost?

Loading ... Loading ...
×