Detta har hänt i Gambrohistorien hittills

Thomas Freisleben delade ut facklig information på Gambro i samband med att fackföreningen SAC Syndikalisterna bedrev stridsåtgärder, en blockad, mot företaget i mars och april. Han fick då vid två tillfällen muntliga varningar om att man inte fick göra så, och fick slutligen ett skriftligt hot om uppsägning (se ovan). Vid en av förhandlingarna mellan syndikalisterna och arbetsgivarrepresentanten Teknikföretagen sade en arbetsgivarrepresentant att det förvisso inte fanns några regler mot att dela ut information, men att det är ”lika självklart som att man inte får slå sönder en ruta på sitt jobb”. På torsdagen stämde syndikalisterna Gambro för att företaget kränkt föreningsrätten enligt MBL, medbestämmandelagen. SAC Syndikalisterna kräver Gambro och Teknikföretagen på sammanlagt 310000 kronor i skadestånd för kränkningen. Det kan ta upp till ett år innan Arbetsdomstolen tar upp fallet och fäller avgörande.

Nyhetsbrev

×