Foto: Lars-Erik Gille

Professor i Lund
åker ut efter kritik

Upprinnelsen till den omfattande konflikten på institutionen för Cell- och organismbiologi är Ulfur Arnasons hårda kritik av det sätt som en fyrmannagrupp skött nedskärningar på. Gruppen är tillsatt av fakultetsledningen på uppdrag av dekanus Torbjörn von Schantz. Tre toppforskare har varslats om uppsägning. Men ingen av har kontaktats av gruppen. – Personerna i gruppen representerar områden på institutionen som skonas från besparingar. Detta är jäv och strider mot lagen, säger Ulfur Arnason. I ett långt brev till universitetsledningen beskriver han ”fyrklöverns attack mot den Lundensiska biologin”. Han talar om brist på kompetens inom de ämnen som gruppens personer representerar och att valet av ämnesslakt strider mot allt sunt förnuft i forskarvärlden. Informationen har varit usel och många är rädda för att kritisera på grund av repressalier. Brevet fick fakultetsledningen att gå i taket. Ulfur Arnason anklagas för att störta den psykosociala arbetsmiljön på institutionen i avgrunden. – Den psykosociala arbetsmiljön har länge varit mycket dålig på institutionen. Det är inte mitt fel. Orsaken får sökas hos de ansvariga, säger Ulfur Arnason. Han hänvisar till Vetenskapsrådet bedömning av institutionens prefekt, som representerar ämnet växtbiologi. Ett ämne som inte håller måttet men som slipper nedskärningar, till skillnad mot genetik, zoologi och zoofysiologi. Ämnen som ligger i framkanten inom Lunds forskning. Bengt Widegren, professor i molekylärgenetik, beskriver ledningens agerande mot Ulfur Arnason som ett brott mot hans grundlagsskyddade meddelarskydd. – Trots att han är emeritus (pensionerad) är han myndighetsperson, eftersom han uppbär forskningsanslag för att utföra forskning. Får han inte längre använda sin arbetsplats kan han heller inte fullfölja uppdraget som universitetet godtagit. Det är dessutom anmärkningsvärt att beslutet är enhälligt fattat i presidiet, där prefekten, en av de som kritiseras hårdast av Ulfur, är ledamot. Som jävig borde inte vederbörande deltagit i beslutet. Detta är inget annat än maktmissbruk, censur och åsiktsförtryck, menar Bengt Widegren. En annan professor, som vill vara anonym av rädsla för repressalier, menar att fyrklöverns agerande bottnar i avundsjuka för att de drabbade ämnena tidigare tilldelats större anslag än deras. –Arbetssituationen på fakulteten är under all kritik. Vad är det för arbetsmiljö om man hotas av uppsägning när man kritiserar? Bengt Widegren menar att dekanus Torbjörn von Schantz borde begrunda orsaken till den psykosociala arbetsmiljön när han själv medverkar till att tysta obekväma personer. Torbjörn von Schantz beskriver Ulfur Arnasons påståenden som personangrepp och osakliga. –All skriftväxling är offentlig. Jag finner inga osakliga påhopp eller oförskämdheter. Detta är inte skrivet i affekt. Ulfur har tagit reda på alla fakta. Allt går att kontrollera, säger Bengt Widegren och menar att besitter man höga maktpositioner på ett universitet så får man tåla saklig kritik. Striden på naturvetenskapliga fakulteten är känd ända upp i rektorsämbetet. Där tänker man inte vidta några åtgärder mot fakultetens beslut, eller agerande. ”Fyrklövern” tillsattes för ett år sedan. Prefekten var då ämnesansvarig för växtbiologi, men blev prefekt vid årsskiftet. Sparplanen har skapat en orkan av missnöje och protester på institutionen och blottlägger gamla surdegar och konflikter, som ständigt härjar på universitetet. – Attacken mot mig är en sak, men agerandet från institutionen strider mot lagen. Jag tänker få detta prövat i högre juridisk instans. säger Ulfur Arnason. Beslutet att han ska lämna arbetsplatsen har undertecknats av Torbjörn von Schantz och institutionens personalchef Anders Lindahl.

Dagens fråga

Följde du Guldbaggegalan?

  • Nej (91%, 946 Röster)
  • Ja (9%, 99 Röster)

Antal röster: 1 045

Loading ... Loading ...

Youplay

×