Problemen med päronrost bara växer

Päronträden är hotade

– Det är alldeles för jäkligt, situationen är allvarlig. Päronrosten gynnas av klimatet, och det är mycket mer i år. Jag får dagligen flera samtal om den, berättar Haldo Edlund som är trädgårdskonsulent på Hushållningssällskapet i Kristianstad. Problemet med päronrosten är inte nytt, men har fått allt större proportioner. Dessutom sprids sjukdomen allt längre norrut. Rödfläckiga blad är ett säkert tecken på angreppet. Infektionen försvagar träden. – Bladen trillar av redan i augusti. Träden får inte den näring de behöver – bladen är ju växtens ”kök”. Men päronrosten är beroende av värdväxling. Den övervintrar och bildar geléaktiga klumpar på prydnadsenar. På våren sprids sporerna och infekterar päronträden inom 500 meters radie. Effekterna blir förödande. På många håll är det omöjligt att hitta friska päronträd. Och det skapar konflikter.

En av de trädgårdsföreningar som blåst till strid mot de främmande värdväxterna är Lunds Trädgårdssällskap. I höstas hölls ett ”krismöte” hemma hos den kända trädgårdsjournalisten Lotte Möller. Föreningen vädjade till såväl trädgårdsfolk som kyrkogårdsförvaltningen och parkförvaltningen att delta i kampen mot päronrosten och rensa ut värdväxterna, kinesisk en och sävenbom. Det är också Haldo Edlunds recept. – Kinesiska enar finns i många villaträdgårdar. Gå runt till grannarna och uppmana dem att ta bort dem! Enda lösningen är att gräva upp och bränna kinesisk en och sävenbom. Riksförbundet Svensk trädgård har samma rekommendation: ta bort angripna enar och bränn dem! Och: ”Plantera aldrig mottagliga enar.” Haldo Edlund tycker också att plantskolorna tar sitt ansvar och visar på alternativ. Men kan man då förbjuda riskväxterna helt? – Nej, det går inte att förbjuda. Och vem ska bestämma vad man får odla; päronträden eller enarna, påpekar Christer Tornéus som jobbat med fruktträd på Växtskyddscentralen i Alnarp. Men, påpekar han, yrkesodlarna klarar sig, eftersom de kan använda bekämpningsmedel. En lättversion, avsedd för hemmaträdgården, kanske vore en del av lösningen, menar han.

Dagens fråga

Är du släkt med Gustaf Vasa?

Loading ... Loading ...
×