Juicesäljare stämmer staten

– Stämningarna gäller dels återbetalning av avgifterna, i de fall de betalats in, men också den kränkning av de mänskliga rättigheterna som det innebär att utan lagstöd utdöma en sanktion som kan jämställas med ett straff. Det säger Micha Velasco, jurist hos Företagarombudsmannen på tankesmedjan Den Nya Välfärden som tillsammans med Anna Rogalska-Hedlund, Centrum för rättvisa, är ombud för företagen. De båda företagen i Malmö påfördes avgifterna, vardera 5 000 kronor, i början av förra året sedan Jordbruksverket genomfört inspektioner. Ett av besluten överklagades och upphävdes för ungefär ett år sedan av Miljödomstolen. Domstolen pekade på att förordningen om retursystem inte omfattar plastflaskor och metallburkar för drycker som huvudsakligen består av mejeriprodukter alternativt grönsaks-, frukt- eller bärjuice. Jordbruksverket överklagade sedan men Miljööverdomstolen beslutade i februari i år att inte bevilja prövningstillstånd. – Därmed står Miljödomstolens beslut fast och blir praxis, säger Micha Velasco. Kraven på ideellt skadestånd ligger på 20 000-30 000 kronor för de olika företagen, plus ersättning för de varor som inte kunde säljas, upp till 20 000 kronor.

Nyhetsbrev

×