vid Skabersjö bygata ska rivas. Ägaren har fått ett positivt förhandsbesked för att bygga två nya hus på tomten vid Skabersjö bygata/Skabersjövägen.

Hus rivs för att ge plats åt två nya

Bygg- och miljönämnden i Svedala har beviljat ett positivt förhandsbesked för två nya bostadshus i Skabersjöby. Otto Thott vill riva ett befintligt hus vid Skabersjövägen och bygga två nya. På tomten finns en kastanjeallé som till stor del kommer att bevaras. Bygg- och miljönämnden värnar mycket om den karaktär som finns i byn och godkände inte det första förslaget som lämnades in. De nya husen måste bland annat ha enkupiga takpannor, tegel eller putsad fasad och 45 graders takvinkel. Stensatt framsida rekommenderas inte. För att kunna bibehålla den speciella bykaraktären begär bygg- och miljönämnden nu hos kommunstyrelsen att det ska utfärdas områdesbestämmelser för Skabersjöby. – Skabersjö är en mycket välbevarad by. En av de finaste byarna i Svedala kommun, konstaterar stadsbyggnadschef Lena Gerdtsson. För att få riktlinjer för hur nya hus ska se ut och befitnliga förändras hade det varit önskvärt med områdesbestämmelser, menar hon.

Nyhetsbrev

×