socionomer ska flytta till England. Där finns gott om jobb. Svenska socionomer har gott rykte i England och har lätt att få jobb. Foto: Lars-Erik Gille

England ny marknad för Lunds socionomer

–Svenskar har goda kvalifikationer och de är bra på engelska, säger Diddie Lutsch som är Sverigeansvarig på Jacaranda Recruitment. Företaget höll ett informationsmöte på arbetsförmedlingen för att locka socionomer, socialpedagoger och behandlingsassistenter till England. Mia Myrgren är rådgivare på arbetsförmedlingen och ansvarig för samarbetet. Hon är odelat positiv till utvecklingen. – Det är klart att det är jättepositivt. Vi har ju fri rörlighet i Europa, och det ska vi utnyttja. Jacaranda Recruitment har ett produktivt utbyte med den svenska arbetsförmedlingen. Socionomutbildningen i Sverige fungerar även i England och efterfrågan på personal är enorm. Anledningen är att det utbildas få socionomer i Storbritannien och att lågkonjunkturen drabbat den offentliga sektorn. – Men gamla människor behöver alltid vård. Oavsett ekonomiskt klimat, säger Diddie Lutsch. Mia Myrgren menar att Sverige har motsatt problem. – I södra Sverige har vi så vansinnigt många utbildningar. Det finns för många socionomer i förhållande till jobben. Anton Assarsson

Dagens fråga

Har du nyhetspushar aktiverade i telefonen?

Loading ... Loading ...
×