ska nu sälja fastigheten på Norra Grängesbergsgatan och letar nya lokaler. Foto: Matso Pamucina

Moskén kvar sedan bygglovet upphört

– Beslutet måste ha kommit bort i posten och vi fick heller inte något besked via vår advokat, säger församlingens ordförande Bachir Abdo. Han betonar att det aldrig funnits någon avsikt att bedriva församlingsverksamheten utan gällande bygglov:

verkligen att det blev så här, men visste inte något förrän frågan nyligen uppmärksammades i en tidningsartikel. Församlingen ska nu sälja fastigheten och letar samtidigt efter nya lokaler. – Vi har varit i kontakt med kommunen men kan inte få någon hjälp därifrån utan måste lösa frågan själva, säger Bachir Abdo. Diskussioner pågår kring några alternativ.

veckorna har församlingen lånat Palestinska föreningens lokal för fredagsbönen, och även i övrigt använt sig av provisoriska lösningar. – Det är inte bra men så måste vi göra tills vidare, konstaterar Bachir Abdo. Fredagsbönen brukar samla cirka 200 personer medan den dagliga verksamheten omfattar 15-20. Församlingen har cirka 4 000 medlemmar.

turkiska moskén har funnits i lokalen, som ursprungligen inrymt en verkstad, i över tio år, redan från början med tidsbegränsat bygglov. När bygglovet gick ut 2003 avslog stadsbyggnadsnämnden församlingens ansökan om förlängning. Det främsta skälet var närheten till kemiföretaget Stadex, som klassas som riskanläggning, och till Kontinentalbanan. Församlingen överklagade och pekade på att bara en liten del av moskéverksamheten sammanfaller med de tider som produktionen på Stadex är i gång.

passerade länsstyrelsen, länsrätten och kammarrätten men fick inte något gehör. I april i fjor avslog regeringsrätten så ansökan om prövningstillstånd, och därmed stod kammarrättens beslut fast. Kommunen betraktar nu ärendet som avslutat. – I och med att de vidtagit rättelse sker inget mer från vår sida, säger Maria Koistinen, avdelningschef på stadsbyggnadskontoret. Vi är också medvetna om att det dröjde länge innan församlingen fick del av beslutet. Det som hade kunnat bli aktuellt om utflyttningen inte blivit av var ett vitesföreläggande.

Dagens fråga

Lånar du ibland böcker på biblioteket?

Loading ... Loading ...
×