Foto: Janerik Henriksson/Scanpix

Jordbruksverket avråder från grym råttfälla

– Vi har varit ganska tydliga i vårt yttrande, säger Malte Ahlström, handläggare på Jordbruksverket i Jönköping. På Jordbruksverket tycker man – till skillnad från på VA Syd som vill prova den danska ”spjutfällan” i Malmös avloppssystem – att fällan är alltför inhuman. Jordbruksverket baserar sin åsikt på en omfattande studie på universitet i Aarhus. Fällan, som fått namnet Wise Trap, är utrustad med värmesensorer som reagerar när råttan passerar och utlöser 14 spjut som knäcker nacke och rygg på råttan.

Men testerna visar att det kan ta lång tid för råttorna att dö, alltför lång tid. – I studien har man dels tittat på hur lång tid det tar från det att fällan lösts tills råttan dör, dels har man obducerat råttorna och sett hur de dog, berättar Malte Ahlström.

Tiderna det tog tills råttorna var döda varierade kraftigt – från 15 sekunder upp till en timme. – Och det är ju helt oacceptabelt, säger Malte Ahlström. Studien visade också att de 14 spjuten träffade välidgt olika. I visasa fall hade råttan ”tur” och fick ett spjut i huvudet och avled direkt, medan andra träffades i skulderblad eller bäcken och fick vänta länge på döden.

Det är Naturvårdsverket som bestämmer om fällan ska få användas i Malmö. VA Syd har begärt dispens för att få sätta upp den i avloppssystemet och tycker tvärt emot Jordbruksverket att fällan är mer skonsam än andra modeller. Naturvårdsverket har ännu inte bestämt om Malmö ska få dispens, säger handläggaren Tommy Svensson. – Det finns inget beslut i ärendet överhuvudtaget. Men generellt sett så har jag svårt att det finns ett påtagligt behov av den här fällan, säger Tommy Svensson.

Nyhetsbrev

×