Mödravården kvar efter
hot om upphandling

Under onsdagen kallade sjukhuschefen Bent Christensen till sig berörda chefer för att ”säkra att vi jobbar enligt det politiska beslutet”. Som Skånskan kunde rapportera i tisdags har tjänstemännen i Region Skåne, tvärt emot vad politikerna beslutat, aktivt satt igång ett arbete för att slå samman de två mödravårdscentralerna i Hörby och Höör. Detta fick ordföranden i närsjukvårdsberedningen i Region Skåne, Gilbert Tribo (fp) att överväga att upphandla all mödravård i Skåne för att se till att de bevarades lokalt.

Efter Skånskans rapportering tog det skruv. Kvinnoklinikens chef Göran Lingman menade efter artikeln att han blivit felciterad och att man inte alls var ute efter en permanent lösning. Men det verkar inte som någon annan än Lingman själv gjort den tolkningen. Såväl personal i verksamheten som kommunala representanter har varit fullt och fast övertygade om att det kvinnokliniken höll på med var en permanent sammanslagning av de båda mödravårdscentralerna.

Bland annat tillsatte men en projektledare som skulle utreda bästa placering, hänsyn skulle där tas till allmänna kommunikationsmedel. Vid möten med kommunen framfördes att fler sammanslagningar var på gång, av de 14 mödravårdscentraler som finns i området skulle tio slås samman. Vidare var underlaget inte tillräckligt stort för att hålla igång två centraler, hette det. Och när man diskuterade att hyra lokaler av kommunen var det aldrig tal om några tidsbestämda kontrakt, utan permanenta lösningar. – För mig rådde det inga tvivel om att man planerade för en permanent lösning, säger Hörbys kommunalråd Lars Ahlkvist (m). Han är nöjd med sjukhusdirektörens beslut att tillföra två tjänster och att mödravården nu får stanna i Hörby respektive Höör. – Jag är mycket tacksam för att han tar det här beslutet, säger Ahlkvist. Glad är också barnmorska Birgitta Hägg, som via Skånskan nås av beskedet att hennes arbetsplats ska finnas kvar. – Det tycker vi väl är bra, att vi får stanna kvar, och att vi blir fler så att vi uppfyller patientsäkerheten. Sjukhuschef Bent Christensen menar att det inte får råda några tvivel om att man ska jobba efter de politiska besluten. – Det är ingen tvekan om att vi respekterar de politiska besluten. Om vi sedan inte har varit tillräckligt tydliga, vet jag inte. Ibland när det passerar många frågor över skrivbordet så händer det att vi missuppfattar varandra, och då måste vi korrigera, säger Bent Christensen, som nu alltså skjuter till medel till två barnmorsketjänster så att patientsäkerheten upprätthålls. – Jag har inte tagit ställning till varifrån de resurserna ska tas. Men om det visar sig att det blir en resursfråga att leva upp till patientsäkerheten, ja då återvänder vi till de beslutande och tar upp frågan där. Närsjukvårdsberedningens ordförande Gilbert Tribo (fp) är nöjd med händelseutvecklingen. – Det viktigaste är att man har löst frågan. Hur man har löst den är egentligen inte min sak. Men kan inte kravet på patientsäkerhet och närhet krocka om man har begränsade resurser? – Regionen har ansträngd ekonomi, men jag har inte fått signalerna att det här skulle röra sig om ett resursproblem. I så fall får man lyfta den frågan, säger Gilbert Tribo, som nu drar tillbaka hotet om att upphandla mödrahälsovården.

Dagens fråga

Tänker du gå på mässan om Titanic?

Loading ... Loading ...

Webbkryss

×